Loja

5,00

Cota Zero Revista D’Arqueologia

EUMO Editorial, Barcelona. Nº 3, Junho 1987. 27,5 X 21 cm, 116 pps.

Dossier Megalitisme Arquitectura I Societat; Notes sobre el Megalitisme a Euskal Herria; El Fenomen Megalitic a l’alt Aragó; El Megalitisme de l’Alt Empordá (Girona) : Els Construtors de Dòlmens entre el Neolitic Mitjà I el Calcolític a l’Albera; L’Àrea Megalítica de Tavertet (Osona); Noves Aportacions al Megalitisme de l’Interior de Catalunya; Origen I Evolució del Megalistisme a les Comarques Xentrals; Megalitisme I Arqueologia, Problemes, Teoria I Investigació, outros artigos.